Privacy Statement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

I.d. Wonen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. I.d. Wonen verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt ze uitsluitend aan derden ter beschikking, als dat nodig is om jouw bestelling goed te kunnen uitvoeren.

Welke gegevens vragen wij van U als klant?

 • Voor- en achternaam
 • Adres gegevens
 • Land
 • Telefoonnummers
 • Email adres

Wat gebeurt er met de gegevens?

De gegevens die wij van onze klanten hebben worden opgeslagen in een goed beveiligd online klantenbestand. De gegevens worden gebruikt voor het contact met de klant, de bestelling & verzending van de bestelling.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website.
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze verschillende facetten aan dienstverlening, terugboekingen bij calamiteiten.
 • het bestellen van uw meubels.
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht of indien nodig.
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, onder andere middels klanttevredenheidsonderzoeken
 • het verzenden van Uw meubels

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

 • Ons factureringssysteem Snelstart
 • Onze meubelvervoerder (naam, adres en telefoonummer)
 • Onze leveranciers (naam)

Privacy rechten van u als klant

 1. Recht op inzage: u heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die I.d. Wonen over u heeft verzameld.
 2. Recht op wijziging / aanvulling: kloppen uw persoonsgegevens niet? Dan heeft u het recht om de gegevens te laten corrigeren of aanvullen.
 3. Recht op vergetelheid: u mag vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als u vindt dat ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor I.d. Wonen de gegevens heeft verzameld. I.d. Wonen geeft hier gehoor aan, tenzij er andere rechten of belangen gelden.
 4. Recht op beperking en bezwaar: u mag vragen om de verwerking van persoonsgegevens stil laten zetten. Verder mag u I.d. Wonen vragen deze persoonsgegevens niet met anderen te delen. Ook in deze gevallen geeft I.d. Wonen hier gehoor aan, tenzij er andere rechten of belangen gelden.