Elke zondag koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur !

Garantie

Op het volledige assortiment biedt I.d. Wonen 3 jaar garantie, de garantieperiode is vastgesteld aan de hand van de CBW richtlijnen. De drie jarige garantieperiode heeft een afbouwende werking, dit betekend het volgende:

  • Het eerste jaar krijgt u de volledige kosten vergoed voor reparatie of vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten.
  • Het tweede jaar krijgt u 2/3 van de kosten vergoed
  • Het derde jaar krijgt u 1/3 van de kosten vergoed

De garantie vervalt als geconstateerd wordt dat:

  • Beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • Slijtage bij normaal gebruik;
  • Beschadiging door het niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Wanneer uw garantieaanvraag gegrond is, conformeert I.d. Wonen zich aan de productgarantie.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw klacht via de mail of bij ons in de winkel te melden en om foto(s) van de klacht bij uw servicemelding te voegen.