COVID-19 informatie: wij zijn geopend volgens onze reguliere openingstijden en eventueel op afspraak.
Wil je meer weten over onze maatregelen ivm het coronavirus? Lees verder.

Garantie

Op het volledige assortiment biedt I.d. Wonen 3 jaar garantie, de garantieperiode is vastgesteld aan de hand van de CBW richtlijnen. De drie jarige garantieperiode heeft een afbouwende werking, dit betekend het volgende:

  • Het eerste jaar krijgt u de volledige kosten vergoed voor reparatie of vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten.
  • Het tweede jaar krijgt u 2/3 van de kosten vergoed
  • Het derde jaar krijgt u 1/3 van de kosten vergoed

De garantie vervalt als geconstateerd wordt dat:

  • Beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • Slijtage bij normaal gebruik;
  • Beschadiging door het niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Wanneer uw garantieaanvraag gegrond is, conformeert I.d. Wonen zich aan de productgarantie.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw klacht via de mail of bij ons in de winkel te melden en om foto(s) van de klacht bij uw servicemelding te voegen.