Garantie

Op het volledige assortiment biedt I.d. Wonen 3 jaar garantie, de garantieperiode is vastgesteld aan de hand van de CBW richtlijnen. De drie jarige garantieperiode heeft een afbouwende werking, dit betekend het volgende:

  • Het eerste jaar krijg je de volledige kosten vergoed voor reparatie of vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten.
  • Het tweede jaar krijg je 2/3 van de kosten vergoed
  • Het derde jaar krijg je 1/3 van de kosten vergoed

De garantie vervalt als geconstateerd wordt dat:

  • Beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • Slijtage bij normaal gebruik;
  • Beschadiging door het niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Wanneer je garantieaanvraag gegrond is, conformeert I.d. Wonen zich aan de productgarantie.

Als je een klacht wilt melden verwijzen wij je graag door naar het onderwerp Klachten & Suggesties